Xu hướng sử dụng chất liệu gỗ composite trong thực tế